BlogLifestyleContoh Pidato Bahasa Jawa untuk Berbagai Acara
0
0

Contoh Pidato Bahasa Jawa untuk Berbagai Acara

Dipublikasikan oleh Syahya Rembulan dan Diperbarui oleh Syahya Rembulan

Okt 4, 2023

8 menit membaca

Copied to clipboard
contoh pidato bahasa Jawatop-right-banner

Bingung membuat pidato bahasa Jawa? Jangan khawatir, pada pembahasan kali ini Pinhome akan memberikan berbagai contoh pidato bahasa Jawa untuk berbagai acara yang bisa kamu gunakan sebagai inspirasi untuk membuat pidato bahasa Jawa.

Seperti yang kita ketahui, bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa nusantara yang paling banyak digunakan di Indonesia. Bahkan, sebagian besar orang di pulau Jawa yang lebih fasih menggunakan bahasa Jawa dibandingkan bahasa Indonesia asli.

Tak heran jika banyak orang yang mencari contoh pidato bahasa Jawa. Pidato bahasa Jawa ini biasanya digunakan untuk berbagai acara. Mulai dari kampanye, kemerdekaan, perpisahan, sumpah pemuda, pembukaan bazar, dan masih banyak lagi.

Apapun alasannya, kamu bisa meniru contoh pidato bahasa Jawa pendek yang akan kami bahas di sini. Tapi sebelum masuk ke contoh teks pidato, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian teks pidato dan tujuan teks pidato. Simak baik-baik ya!

Baca juga: 25 Contoh Mukadimah Ceramah Arab Beserta Artinya

Pengertian Teks Pidato

pengertian pidato apa itu
Source : Pinterest

Teks pidato merupakan sebuah bentuk komunikasi satu arah yang berisi pengungkapan gagasan pokok atau beberapa pikiran mengenai beberapa hal terhadap orang lain. Tujuan utama dari berpidato adalah mengajak orang lain melakukan apa yang sedang kita perintahkan.

Orang yang melakukan pidato disebut Orator, pidato yang benar serta baik bisa memberikan kesan yang positif kepada para pendengarnya. Oleh karena itu kemampuan berpidato sangat membantu kamu supaya bisa berpidato dengan baik nantinya.

Baca juga: Contoh Teks Berita Bahasa Jawa

Tujuan Pidato

Tak hanya sekedar omong kosong belaka, pidato yang disampaikan oleh pembicara juga memiliki berbagai tujuan tertentu. Berikut ini adalah beberapa tujuan orang melakukan pidato, di antaranya:

 • Guna mempengaruhi orang lain yang mendengarkan pidato agar mau mengikuti apa yang sudah kita sampaikan pada pidato
 • Memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain yang mendengarkan pidato
 • Menjadikan orang lain senang terhadap apa yang kita sampaikan dalam berpidato. Dengan seperti itu, maka orang yang mendengarkan pidato kita semakin mudah untuk memahami apa yang sedang kita bicarakan pada pidato.

Baca juga: Tembang Macapat

Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek

contoh pidato bahasa jawa
Source : Shutterstock

Nah, berikut ini adalah beberapa contoh pidato bahasa Jawa singkat yang bisa kamu jadikan referensi, diantaranya:

Contoh Pidato Bahasa Jawa Lingkungan Sekolah

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu

Dumateng bapak kepala sekolah

Dumateng bapak kaliyan ibu guru sekolah ingkang kula hurmati

Lan dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani ingkang kula hurmati

Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur kita sedoyo dumateng gusti Allah SWT amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal kanthi sehat lan afiat teng mriki.

Hadirin ingkang kulo hormati

Kaping sepindhah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip kito sedaya. Amargi menika kita sedaya kedah njaga lingkungan ingkang sae – sae, supados bumi keuntungan kagem kita sedaya agem.

Hadirin ingkang kula hormati.

Babakan kebersihan lingkungan yaiku salah sepindah cara kang apik kanthi kito sedoyo nyegah penyakit – penyakit ingkang ngintai rikala musim udan, supados kita sedaya sehat.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken ing pidato niki, umpami wonten klenta klentunipun kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan

Source : ShutterStock

Assalamu’alaikum warhmatullohi wabarokatuh

Nuwun bapa utawi ibu kepala sekolah ingkang kula hurmati, undangan bapak utawi ibu guru saha karyawan ingkang kinurmatan. Jalan ada dikelas turunnya rencang ingkang kula tresnani kulo banggaaken. Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur kita sedoyo dumateng gusti Allah SWT amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal kanthi sehat lan afiat teng mriki.

Kula minangka wakil saking kelas 9 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan ibu guru sedaya. Katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco – konco saengga kula lan konco kula saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula lan konco – konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan ibu lan bapak guru pikantuk pinwales saking Allah SWT ingkang maha kuasa. Saha tansah pinaringan ketentreman lan kasarasan kawilujengan saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.

Mboten kasupen kulo kalian konco – konco kula nyuwun pangapunten, dalam menikah pernah asring kagem bapak lan ibu guru saiki bapak ibu guru kuciwa lan duka.

Dumateng ibu utawi bapak guru serta adi kula sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti ingkang mboten aringan rahmat saha barokahing gusti Allah SWT.

Wasana cekap semanten ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan lan klenta klentunipun kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Baca juga: Contoh Pidato Perpisahan Sekolah

Contoh Pidato Bahasa Jawa Narkoba

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji saha syukur kita panjataken dumateng allah subhanahu wa ta’ala ingkang sampun aweh rahmat lan hidayahipun kangge kita sedaya, sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing mriki kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenapa sarto salam mugi katetepna dhumateng nabi Muhammad SAW, lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman samangkih aamiin.

Bapak ibu serta kanca – kanca ingkang kula hurmati. Wonten ing mriki kula badhe matur irah – irahan bahaya narkoba sarta obat – obatan ingkang dipun larang. Kito sedoyo sampun katerangaken barito ing pawartos tv sok sintena ingkang ginaaken narkoba lan bahayanipun narkoba kolo wau. Sawisipun biso ngrisak badan, kasehatan lan pikiran ,boten saged dicekek lan sanes – sanesipun gangguan liane.

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba meniko gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para masyarakat supados ojo sepisan – pisan ngginakaken obat – obatan terlarang lan narkoba. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal – hal ingkang positif inggih punika olah raga, maca buku lan sak panunggalane.

Bapak, ibu lan kanca – kanca ingkang kinormatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken.

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito ampun ngantos ngginaaken barang ingkang dipun larang pemerintah lan agama. Mugo – mugo kito sedoyo saget dados umatipun ingkang becik.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Baca juga: Materi Geguritan

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Kemerdekaan

Source : kompas.com

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Ingkang kinurmatan bapak rt 03 rw 08. Bapak – bapak lan ibu – ibu ingkang minulya saha para murid wedok ingkang kula tresnani.

Langkung sepindah sumonggo kita panjatkan puja lan puji syukur maring gusti Allah SWT, ingkang sampun paring kasehatan marang kita sedaya, saengga kita saget makempal wonten acara punika tanpo alangan pinunggalanipun. Salajengipun kula aturaken sugeng rawuh malam tirakatan negara Indonesia kaping 74.

Ibu, bapak lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Kita sedaya kados sampun mangertosi sesarengan bilih tanggal 17 agustus 1945 nagari Indonesia mbiyawaraaken kamardhikan

Para pemimpin bangsa kita punika wusananipun maosaken teks proklamasi.

Bapak, Ibu ingkang kula hurmati, panjenengan sedaya kasamaraning menika yaiku saperlu tirakatan. Serta sesarengan nyenyuwun marang gusti Allah SWT supados nagari Indonesia salajenipun langkung sae tinimbang sakderengipun.

Bapak, Ibu sumangga kamardhikan menika isi campuran ugi watak nasionalisme kita ketandur ing manah.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken, bilih wonten kelepatanipun utawi klenta klentunipun kula nyuwun agungen pangapunten.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Baca juga: Pidato dan Kata-kata Bung Tomo

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sumpah Pemuda

Source : laskhar

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni, bapak utawi ibu lan karyawan sedaya ingkang kula trisnani. Monggo kito sedoyo ngaturaken puja lan puji syukur kita marang gusti Allah SWT ingkang maha agung, amarga sampun pinaringan nikmat sehat santoso marang kula saha panjenengan saengga kita saget makempal teng mriki.

Kaping kalih anggenipun kula jumeneng ing ngarso panjenengan sedaya saperlu badhe ngaturaken sesorah babagan Sumpah Pemuda. Kula lan panjenengan sedaya tamtu sampun merdeka.

Mbok bilih ing tanggal 20 oktober meniko bangsa Indonesia mengeti dinten sumpah pemuda inggih punika salah satunggaling kadadosan dinten sarta ingkang nedahaken, dateng kito sedoyo tiyang bilih bangsa Indonesia nggadhahi semangat juang ingkang tinggi.

Wosipun sumpah saha prasetya menika kito sedoyo kulo lan panjenengan sedoyo saha dipunwarisaken dhumateng putra wayah lagu mujudaken sedaya gegayuhan kamardikan saha gesang kanthi gemah aripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja adil lan sejahtera. Kita minangka siswa duweni kawajiban semangat mempeng anggenipun sinau.

Cekap sementen ingkang saget kulo aturaken, mbok bilih wonten klentunipun kula aturaken ngapunten.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Cinta Pendidikan

Source : nongkrong.co

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu.

Poro Bapak, ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Ing dinten ingkang berbahagiya niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipin Allah SWT ingkang sampung maringi nikmat lan rahmatipun, saengga kita saget makempal teng mriki kaperlu ngengeti dinten pendidikan Nasional ingkang tepatipun tanggal 2 wulan Mei Tahun 2019.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan

Baca juga: Pengertian, Struktur dan Contoh Teks Pidato Pendidikan

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sekolah

Source : jago berpidato

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati.
Dhumateng Bapak lan Ibu guru ingkang kula hormati.
Lan dhumateng rencang sedaya ingkang kulo tresnani.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema sekolah
Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema sekolah

Baca juga: Teks Pidato Bahasa Minang Dalam Beberapa Tema

Contoh Pidato Bahasa Jawa Hari Kartini

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati, Bapak, Ibu saha karyawan SMK Negeri 1 Banjarnegara ingkang sinudarsana, sarta rencang – rencang kula ingkang kula tresnani. Mangga kula lan panjenengan sedaya sareng – sareng ngaturaken puja saha puji syukur dhumateng Gusti Allah SWT ingkang maha mirah, saengga kula lan panjengan sedaya saged makempal wonten ing adicara pahargyan pengetan dinten kartini ing wekdal menika.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Kartini

Baca juga: 45 Cara Ampuh Mengatasi Demam Panggung saat Presentasi, Berpidato, Bernyanyi, Stand Up Comedy

Pidato Bahasa Jawa Tentang Pernikahan

Adab Malam Pertama dalam Islam Setelah Menikah
Source : Pinterest

Assalamualaikum Wr. Wb.

Poro hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati. Soho poro tamu undangan walimatul urs lan sedoyo pengantar penganten ingkang kawula hormati.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pernikahan

Baca juga: 4 Macam Metode Pidato Beserta Penjelasannya

Contoh Pidato Bahasa Jawa Pembukaan Bazar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pembukaan Acara
Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pembukaan Acara

Banyak bukan contoh teks pidato dalam bahasa jawa? Tidak hanya teks pidato saja, kamu juga bisa melihat banyak rekomendasi rumah eksklusif seperti Puri Tenjo dan berbagai pilihan rumah di daerah Tangerang lewat aplikasi Pinhome!

Semoga ulasan ini bermanfaat ya!

Baca juga:

Editor: Syahya Rembulan


Temukan pilihan rumah dan apartemen terlengkap di Aplikasi Pinhome. Cek properti pilihan kami Perumahan Griya Duta Mas dan temukan keunggulan, fasilitas menarik dan promo menguntungkan lainnya cuma di Pinhome! Cari tahu juga tips penting persiapan beli rumah dan KPR di Property Academy by Pinhome. 

Hanya Pinhome.id yang memberikan kemudahan dalam membeli properti. Pinhome PINtar jual beli sewa properti.

Copied to clipboard
bottom-sidebar-banner

Properti Rekomendasi

  Rp 550,8 Juta - Rp 1,5 Miliar
  Angsuran mulai dari Rp3,8 Juta/bln
   Rp 181 Juta
   Angsuran mulai dari Rp1,2 Juta/bln
    Rp 357,1 Juta - Rp 780 Juta
    Angsuran mulai dari Rp2,5 Juta/bln

    Properti Eksklusif: Green Paradise City

    Parung Panjang, Kab. Bogor
     Rp 1 Miliar - Rp 1,1 Miliar
     Angsuran mulai dari Rp7,2 Juta/bln

     Properti Eksklusif: The Agathis

     Pancoran Mas, Kota Depok
     sticky banner
     sticky banner

     © lifestyle.pinhome.id

     Pinhome App

     Coba Aplikasi Pinhome

     Cari, konsultasi, beli, hingga jasa perawatan rumah, semua ada!
     Unduh sekarang dan nikmati manfaatnya.

     iOS PCA DownloadAndroid PCA Download