BlogLifestyle45 Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Yang Penuh Doa
0
0

45 Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Yang Penuh Doa

Dipublikasikan oleh M. Agung Septyanto dan Diperbarui oleh M. Agung Septyanto

Apr 11, 2023

9 menit membaca

Copied to clipboard
top-right-banner

Ucapan ulang tahun bahasa jawa yang lembut merupakan ucapan yang spesial saat beranjak dewasa. Memberikan ucapan selamat ulang tahun bahasa jawa yang bagus terlihat lebih unik dan tidak biasa. 

Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa etnik asli Indonesia dan banyak dituturkan di pulau Jawa, khususnya di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahasa Jawa halus biasanya digunakan saat berbicara dengan orang tua atau lanjut usia. 

Ucapan selamat ulang tahun bahasa jawa dan artinya dapat membuat seseorang merasa dekat dan berarti. Ucapan selamat ulang tahun bahasa jawa yang baik membuat seseorang merasa dihargai. 

Memberikan ucapan ultah bahasa Jawa yang fasih juga merupakan cara untuk membiasakan berbahasa daerah dan melestarikan budaya. Karena itulah artikel ini akan membahas ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa jawa yang penuh doa untuk Pins bisa ucapkan.

Baca juga: 21 Ucapan Sweet Seventeen untuk Orang Spesial

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa dengan Makna yang Baik

Source : pexels.com

Untuk ucapan ulang tahun bahasa jawa juga memiliki aturan tersendiri. Karena setiap ucapan yang diberikan memiliki makna tersendiri sehingga artinya juga mempunyai makna yang baik bagi yang menerima. 

 •  “Aku ora nduwe bebungah mewah lan larang kanggonmu neng Dina sing spesial Iki. Aku Ming bisa ndoangakaken sing paling becik kanggonmu. Muga-muga kok sanuli kejahatan lain sanuli ana jero lindungan-NYA. Terusan dadi pribadi sing luwih becik menegaskan lan dalanke kabeh apa sing dadi kongkon-NYA.”(Aku tidak punya hadiah mewah dan mahal untukmu di hari yang spesial ini. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Semoga kau selalu terjaga dan selalu ada dalam lindungan-NYA. Teruslah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan jalankan semua apa yang menjadi perintah-NYA)
 • Barokalloh fi ‘umrik, semoga nambahna umur anjen bisa nambahnan akhlak anu langkung sae jeung oge iman.”(Barokallah fi ‘umrik, semoga dengan bertambahnya usiamu dapat bertambah akhlakmu dan dapat bertambah pula imanmu)
 • Nderek bungah kula dateng ingkang ambal warsa, mugi-mugi tansyah pinaring iman ingkang kuat, izki ingkang berkah lan kesarasan lahir lan batos.” (Ikut berbahagia saya kepada yang berulang tahun, mudah-mudahan selalu diberikan iman yang kuat, rizki yang berkah dan diberi kesehatan lahir dan batin)
 • Ngaturaken sugeng ambal warsa dateng bapak. Mugi-mugi gusti Allah tansyah maringi bapak yuso ingkang berkah ugi selamet ndonyo akhirat.” (Mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayah. Mudah-mudahan gusti Allah SWT selalu memberikan umur yang berkah juga selamat dunia akhirat)
 • Pak kula ngaturaken sugeng ambal warsa, matursuwun ingkang katah sampun ngayomi keluarga niki. Ngapunten ingkang katah menawi perilaku kula katah salahe dateng jenengan. Mugi-mugi bapak tambah sehat lan sae.” (Pak aku mengucapkan selamat ulang tahun, terimakasih banyak sudah mengayomi keluarga ini. Maaf jika perilaku selama ini banyak yang salah. Semoga bapak semakin sehar dan baik)
 • Selamet ulang tahun cah ayu/cah bagus, mugo-mugo Gusti Allah ngabul aken cita-citamu sedanten lan diadohno seko sekabehane malapetaka.” (Selamat ulang tahun anak cantik/anak ganteng, semoga Allah SWT mengabulkan semua cita-citamu dan dijauhkan dari segala bahaya)
 • Selamet ulang tahun kancaku, muga-muga apa sing bakal dikarepne biso tergapai, dongaku kanggo awakmu mesti ono, mugo gusti Allah gampangna apa sing dikarepan.” (Selamat ulang tahun teman, semoga apa yang kamu harapkan bisa tercapai, doaku buat kamu pasti ada, semoga Allah mudah memberikan apa yang kamu inginkan)
 • Sugeng ambal warsa. Mugi-mugi sehat sejahtera dan sukses lahir batinnya. Mugi-mugi dipun pertemukaken kalih widadari kayangan kangge urip bareng. Mugio tansah bahagio mulyo.” (Selamat tambah umur. Semoga selalu sehat sejahtera dan sukses lahir dan batinnya. Semoga bisa dipertemukan dengan bidadari kayangan untuk bisa menjadi pendamping hidup. Semoga bisa terus bahagia)
 • Sugeng lagi njupuk warsa sampeyan uga umur ngguyu, sehat, adus murah. Rezeki angin gedhe, sabar sing gedhe, ditambahake adhedhasar cara nglindhungi tanah sing dilindhungi Allah SWT.” (Selamat telah bertambah umur untuk anda serta usia yang selalu dihiasi tawa. Kami doakan rejeki bertambah besar, sehat, rezeki berlimpah, kesabaran luar biasa, dilindungi dalam tanah yang dilindungi oleh Allah SWT)
 • Sugeng tanggap warsa.” (Selamat ulang tahun)
 • Sugeng tanggap warsa buk, ngapunten ingkang katah mboten saget maringi nopo-nopo, namung saget doa dateng Allah, mugi-mugi jenengan diparingi tambah rizki, kuat iman, lan sabar dateng didik kula.” (Selamat ulang tahun buk, mohon maaf yang banyak tidak bisa memberikan apa-apa, hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu diparingi tambah rizki, kuat imannya, dan diberi kesabaran dalam mendidik aku)
 • Urip iku gur mampir ngombe, ojo digawe susah lan sepaneng, sugeng ambal warsa bro.” (Hidup hanya mampir minum, jangan dibuat susah dan suntuk. Selamat ulang tahun kawan)

Baca juga: Kumpulan Ucapan Selamat Datang saat Menyambut Tamu

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa yang Mengharukan Jiwa

Source : indozone.id

Ucapan ulang tahun adalah perilaku sopan terhadap orang lain. Juga tunjukkan rasa hormat kepada orang lain.

 • Wilujeng tepang tahun adi abi anu kasep. Mugi-mugi janten putra anu nurut ka orang tua lan sing jentun jalmi anu pinter.” (Selamat ulang tahun adikku yang tampan. Semoga menjadi anak yang taat kepada orang tua dan menjadi manusia yang pintar)
 • Wilujeng tepang tahun. Mugi-mugi panjang yoswona tur barokah, sukses donya sasareng akheratna lan enteng jodohna.” (Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan berkah, sukses dunia dan akhiratnya dan dimudahkan jodohnya)
 • Urip kuwi mung mampir ngombe, ojo digawe susah lan ojo digawe mikir nemen-nemen, sugeng ambal warsa men.” (Hidup itu cuma mampir minum, jangan dibuat susah dan jangan dipikir berlebihan (dipikir berat), selamat ulang tahun men (mbak atau mas bro)
 • Urip kuwi mung mampir ngombe, ojo digawe susah lan ojo digawe mikir nemen-nemen, sugeng ambal warsa men.” (Hidup itu cuma mampir minum, jangan dibuat susah dan jangan dibuat mikir berlebihan (dipikir berat), selamat ulang tahun men)
 • Tuku blewah neng pasar buah, tuku paku neng pringkuku, sugeng ambar warso konco keletku.” (Beli blewah di pasar buah, beli paku di pringkuku, selamat ulang tahun teman lengket ku)
 • Sugeng tanggap warsa kagem kanca sing paling apik. Muga diwenehi urip langgeng, tansah seneng lan diwenehi sih rahmat dening Gusti Allah.” (Selamat ulang tahun teman/sahabat terbaikku. Semoga diberikan umur panjang, selalu bahagia dan diberikan rahmat oleh Tuhan)
 • Sugeng ambal warsa sederek, mugi-mugi nambahing yoswo niki jenengan langkung sae. Sae sangking akhlak ipun, sae rizki ipun lan sae sapinunggalipun.” (Selamat ulang tahun saudaraku, mudah-mudahan dengan bertambahnya umur ini kamu tambah baik. Baik dari akhlaknya, baik rezekinya dan baik semuanya)
 • Sugeng ambal warsa kagem sahabat kula, aku mung iso dungakne mugo-mugo gusti Allah tansah gampangke nopo sing mbok karepke.” (Selamat ulang tahun untuk sahabatku, aku hanya bisa mendoakan semoga Allah memudahkan apa yang kamu inginkan)
 • Sugeng ambal warsa dateng konco dulinan kaet cilik, mugi-mugi tambah sehat, slamet lan berkah uripe.” (Selamat ulang tahun teman main dari kecil, semoga sehat selalu, selamat dan kehidupannya berkah)
 • Rahajeng tanggap warsa ngasta priyantun yuswa adalem gandrung, mugi-mugi Allah salajeng nyaosaken kasasaran ugi rezeki ingkang melimpah.” (Selamat bertambah umur, semoga Allah memberikan banyak rizki yang berlimpah)
 • Nderek ngaturaken ambal warsa eyang kakung/putri, mugi-mugi tinansah pinaring rahayu lan barokah saking Allah SWT.” (Ikut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Eyang Kakung dan Eyang Putri, semoga selalu diberikan keberkahan dari Allah SWT)

Baca juga: 50+ Ucapan Selamat Ulang Tahun Islami untuk Keluarga dan Sahabat

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Kromo

Source : quora.com
 • Ing dina khusus niki, keparenga kula ndamel sampeyan salah siji saking wong sing paling begja. Sampeyan tansah ndamel kula bungah, matur nuwun kangge kabeh. Sugeng ulang taun sayang.”(Di hari istimewa ini, izinkan aku membuatmu menjadi satu-satu orang yang paling beruntung. Kamu selalu membuatku bahagia, terima kasih atas segalanya. Selamat ulang tahun sayang.)
 • Matur nuwun panjenengan sampun nresnani wiwit kula lahir teng dunyo ngantos samene gedene. Saniki kulo dereng saged maringi nopo-nopo kangge Ibu. Nanging kula bakal terus nyoba dados tinyang bagus kangge panjenengan. Sugeng ambal warsa nggih.” (Terima kasih sudah mencintai saya sejak lahir ke dunia hingga sekarang. Sekarang saya belum bisa memberikan apa-apa untuk ibu. Tapi, saya akan terus mencoba jadi orang yang baik untukmu. Selamat ulang tahun ya.”
 • Ngaturaken ambal warsa dateng bapak, mugi-mugi tansayah diparingi rizki ingkang berkah, ditebihno sangking sedanten sambekala.” (Mengucapkan selamat ulang tahun untuk bapak, mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang berkah, dijauhkan dari semua marabahaya)
 • Ngaturaken ambalwarsa dumateng, mugi-mugi Gusti Allah paring rahmat dateng panjenengan lan mugi nopo ingkang panjenengan angsal ridho sangking Allah SWT.” (Kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga Allah SWT memberikan rahmat kepadamu dan semoga apa yang kamu lakukan mendapatkan ridha Allah)
 • Sugeng ambal warsa, mugi gusti tinansah paring binerkahan lan yuswo ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun.” (Selamat ulang tahun, semoga Allah memberikan keberkahan dan umur yang panjang serta rezeki yang lapang)
 • Sugeng ambal warsa damel (nama) mugi-mugi panjenengan pinaringan rizki ingkang barokah lan pinaringan kesehatan jasmani lan rohani.” (Selamat ulang tahun untuk (nama) mudah-mudahan kamu mendapat rezeki yang berkah dan mendapat kesehatan jasmani dan rohani)
 • Sugeng ambal warsa panjenengan, mugi-mugi tansah pikantuk rizki ingkang wiyar, bathi murah, umur ingkan dhowo, tambah diwasa lan tansah dilindungi Allah SWT.” (Selamat ulang tahun, semoga diberikan rezeki yang lancar, berkah yang murah, umur yang panjang, makin dewasa dan selalu dalam lindungan Allah SWT)
 • Sugeng tanggap warsa, ngapunten ingkang katah mboten saget maringi nopo-nopo, namung saget doa dateng Allah, mugi-mugi jenengan diparingi tambah rizki, kuat iman, lan sabar dateng didik kula.” (Selamat ulang tahun, mohon maaf yang banyak tidak bisa memberikan apa-apa, hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu diberi rezeki lebih, kuat imannya, dan diberi kesabaran dalam mendidik saya)
 • Sungeng ambal warsa dateng ibu, mugi-mugi tansyah keparingan sehat, murah rizki, tambah kesaean lan angsal perlindungan sangking Allah SWT.” (Selamat ulang tahun untuk ibu, mudah-mudahan selalu diberikan sehat, murah rezeki, tambah baik dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT)

Baca juga: 100+ Kumpulan Ucapan Selamat Pagi Bahasa Inggris Penyemangat dan Bernuansa Romantis

Bahasa Jawa Ngoko dalam Ucapan Ulang Tahun

Source : kompasiana.com
 • “Selamet ulang tahun kancaku, mugo-mugo apa sing dikarepne bakal biso tergapai, dongaku kanggo awakmu mugi Gusti Allah SWT gampangna apa sing dikepi.”
 • “Sugeng ambal warsa bro atau sist, mugo Gusti Allah SWt maringi sekabehane sing kowe karepno. Iki doaku kanggo awakmu pokoke sig terbaik sekabehane.”
 • “Selamet ulang tahun, muga-muga umurku dowo, rezekiku akeh lan berkah, hehe salah yo saya malah donga dewe.”
 • “Senadyan awak dewe adoh, saya ora lali menowo kancaku ulang tahu, amerga saya ngerti awakmu gak iso ngomong,mungkin sampeyan biso kirimi pulsa 50.000 hehe.”
 • “Selamet ulang tahun cah ayu/cah bagus, mugo-mugo Gusti Allah ngabul aken cita-citamu sedanten lan diadohno seko sekabehane malapetaka.”
 • “Selamet ulang tahun kanggo kowe sing ono ning atiku.”
 • “Dolan sawah lewat pasar buah, tuku paku neng pringkuku, sugeng ambar warso konco keletku.”
 • “Aku melu seneng yen umurmu bertambah. Selamat yo.”
 • “Tambah tuwo, mugo tambah dewasa, ojo nangisan soale aku ra bakal ilang.”
 • “Mbiyen kowe iseh koyo piyik, siki kowe wes gedhe kudu iso mandiri. Selamet ulang tahun yo adikku.”
 • “Selamet ulang tahun belahan jiwaku. Mugi kowe sehat selalu, ben iso ngancani aku saklawase.”
 • “Hepi besde ya koncoku, semoga kowe bahagia selalu lan cepet entuk jodo. Aamiin.”
 • “Selamet ulang tahun, semoga dowo umure, lancar rezekine, yen wes dadi sugeh ojo lali karo kancane.”

Demikianlah kumpulan contoh ucapan ulang tahun bahasa jawa yang penuh doa. Semoga bisa membantu dan menambah wawasan Pins semua!

Featured image: pexels.com

Temukan pilihan rumah dan apartemen terlengkap di Aplikasi Pinhome. Cek properti pilihan kami Perumahan Grand Prasung Indah Buduran dan temukan keunggulan, fasilitas menarik dan promo menguntungkan lainnya cuma di Pinhome! Cari tahu juga tips penting persiapan beli rumah dan KPR di Property Academy by Pinhome.

Copied to clipboard
bottom-sidebar-banner

Properti Rekomendasi

  Rp 550,8 Juta - Rp 1,5 Miliar
  Angsuran mulai dari Rp3,8 Juta/bln
   Rp 181 Juta
   Angsuran mulai dari Rp1,2 Juta/bln
    Rp 357,1 Juta - Rp 780 Juta
    Angsuran mulai dari Rp2,5 Juta/bln

    Properti Eksklusif: Green Paradise City

    Parung Panjang, Kab. Bogor
     Rp 1 Miliar - Rp 1,1 Miliar
     Angsuran mulai dari Rp7,2 Juta/bln

     Properti Eksklusif: The Agathis

     Pancoran Mas, Kota Depok
     sticky banner
     sticky banner

     © lifestyle.pinhome.id

     Pinhome App

     Coba Aplikasi Pinhome

     Cari, konsultasi, beli, hingga jasa perawatan rumah, semua ada!
     Unduh sekarang dan nikmati manfaatnya.

     iOS PCA DownloadAndroid PCA Download